1. ექსტერიერის განათების კონსტრუქციები

 • პროდუქციის მიწოდება გარე განათებისთვის, როგორიცაა ცხელი ჩამოსხმის გალვანზირებული საყრდენები და განათების მოწყობილობები:
 • სვეტებისა და კოშკების განათების არეალი
 • მაღალი ანძების კოშკები
 • ქუჩის / გზის / მაგისტრალის განათების ბოძები
 • სპორტული / სტადიონის განათების ბოძები
 • აეროპორტის / პორტფელის განათების ბოძები
 • დეკორატიული განათების ბოძები
 • ლამპები
 • უსაფრთხოების კამერები და სტრუქტურები

2.ენერგეტიკის სტრუქტურები

 • 500 კვტ – მდე მხარდაჭერა და დისტრიბუცია. ბოძებისა და ბოძების ქვემოთ შეიძლება გამოყენებულ იქნას მაღალი და საშუალო ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზები და დაბალი ძაბვის განაწილების ხაზები:
 • ელექტროგადამცემი კოშკები
 • მონოპოლიური ელექტროგადამცემი ხაზი
 • განაწილების ბოძები
 • ბადე ფოლადის კოშკები