– სარევიზიო მომსახურება პარკების / ლანდშაფტის დაგეგმვისთვის:

– პეიზაჟებისა და მშენებლობის გადასინჯვის სერვისები

– სარევიზიო სერვისები პარკისა და ბაღის გაუმჯობესების მიზნით (სათამაშო მოედნები, სპორტული მოედნები სპორტული კომპლექსებისთვის და ა.შ.)

– ლანდშაფტის და ლანდშაფტის დიზაინი არქიტექტურული და აუდიტორული მომსახურება

AZK Construction ცდილობს აჩვენოს თავისი ახალგაზრდა და დინამიური ენერგია ლანდშაფტის სფეროში, გააფართოვოს მისი ასორტიმენტი 2016 წელს დაწყებული სამუშაოებით. ის ცდილობს გახდეს ინდუსტრიის ერთ-ერთი წამყვანი კომპანია, გადადის სხვადასხვა მიმართულებით და ზრდის თავის მუშახელს.

ბუნების შენარჩუნება, მისი მომსახურება და განაგრძო მუშაობა ხალხის გაერთიანების პრინციპით. იგი აგრძელებს საქმიანობას, აქცენტს აკეთებს წარმატებასა და მომხმარებლის კმაყოფილებაზე, მთელი თავისი საქმიანობის განმავლობაში.